Minõségpolitika

Minõség és környezeti politikai nyilatkozat

A papír csomagolóeszköz tervezés és gyártás területén elért eredményeink megõrzéséhez szükségesnek tartjuk a kialakított kapcsolatok folyamatos ápolását, a munkánkba vetett
bizalom maradéktalan megõrzését, valamint a távlati célok eléréséhez a tiszta kép tudatosítását, mind dolgozóink, mind vevõink körében.

Fontos feladatnak tartjuk az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerint kiépített irányítási rendszerünk folyamatos fejlesztését, valamint a dolgozóink folyamatos továbbképzését, tájékoztatását a cég jövõbeni feladatairól, a fejlõdés irányáról.

Nagy jelentõséget tulajdonítunk annak, hogy a marketing munka fejlesztésével vevõink érdeklõdését folyamatosan ébren tartsuk, és újabb piacokat nyerjünk meg a cég számára. A marketing munka tervezésével kívánjuk elérni a hatékony, célzottan a cég vevõkörére irányuló, ésszerû pénzügyi határokon belül maradó reklámtevékenységet.

A Hírös Doboz Kft. minõség és környezetipolitikájában fontos szerepet kap a minõségi munkavégzés, a garanciális problémák minimálisra csökkentése; a garanciális problémák gyors a vevõ teljes megelégedését szolgáló megoldása, valamint a mûszaki elõírások betartásával a vevõi igények maradéktalan kielégítése. A fenti célok elérésében kiemelt szerepet kap a cég ellenõrzési rendszerének és munkafolyamatainak pontos és átlátható kialakítása, valamint a vezetés által végzett folyamatos adatelemzés.

A legjobb és leghatékonyabb beszállítókkal dolgozunk, hogy megõrizzük költséghatékonyságunkat. Beszállító partnereinktõl is elvárjuk a minõségi szolgáltatás, a környezet védelme iránti elkötelezettséget. Erõs elkötelezettséggel rendelkezünk a biztonságos és jogszabályi követelményeknek megfelelõ mûködés mellett, mellyel a környezeti terhelésünk csökkenthetõ és a környezetszennyezés megelõzhetõ.

A vevõi kapcsolatok alakítása során, munkatársainknak fontos feladata, hogy a vevõinkben tudatosuljon az az érzés, hogy a cég munkatársai minden esetben a lehetõ legideálisabb
megoldást próbálják megtalálni számukra. A magas színvonalú munkához biztosítjuk a lehetõség szerinti legjobb tárgyi feltételeket és munkahelyi körülményeket.

A cég építésében résztvevõ munkatársaink részére a cégvezetés csak irányelveket fogalmaz meg, ezzel is kiaknázva a dolgozóink kreativitását. Fontos a számunkra, hogy munkatársainkban tudatosuljon a gondolat, hogy a véleményük, építõ jellegû javaslataik a vezetõi döntésekbe beépülnek. A Hírös Doboz Kft. számára fontos az átláthatóság, stabilitás, valamint a tervezhetõ jövõ.

Bugacpusztaháza, 2014. október 1.

Lukács Zsolt
ügyvezetõ
www.hirosdoboz.hu   contact@hirosdoboz.hu   2012 All Rights Reserved