Iparunk - A csomagolás áttekintése

Az elmúlt évtizedekben hatalmas változáson, fejlõdésen ment keresztül. 


Megváltozott, kiszélesedett a csomagolás szerepe, funkciója, és csomagolás nélkül ma szinte semmi nem adható el. Legalábbis a csomagolás egyre nagyobb szerephez jut egy termék sikere vagy bukása szempontjából. Változtak a csomagolással szembeni elvárások, követelmények is mind a vásárlók részérõl, mind a mûszaki-jogi szabályozás szempontjából. Mindezek következtében a csomagolástervezés sokoldalú, összetett, kreatív tevékenységgé, sokszor mûvészetté vált. 

Sokféle ismeretre van szükség egy csomagolási feladat optimális megoldásához: anyag- és technológiai ismeretek, jogszabályok, marketing, nyomdaipari, tipográfiai, logisztikai ismeretek összehangolása, a prioritások megfelelõ sorrendjének meghatározása.

Az ember, mióta létezik - gyûjtöget, termel - csomagol. Anno a termék összefogására, szállítására, tárolására használta a legkülönfélébb eszközöket. Ez a legõsibb funkciója.

A mai értelemben vett csomagolás 1850-ben jelent meg, amikor konzerv sûrített tejet már azzal reklámoztak, hogy a csomagolt áru sokkal jobb mert tisztább. A mai marketing eszközöket is bevetették: zöld mezõ és a tehén teljesen idilli környezetben, amivel a magas minõséget sugalmazták. Ettõl kezdve már elõfordult, hogy a reklámok már nem a terméket dicsérték, hanem a csomagolást helyezték elõtérben. 

Az igazi áttörés New Yorkban, 1907-ben, egy kizárólag csomagolt termékeket árusító bolt megnyitása volt, a vásárlók hamarosan kosarat is kaptak és 1937-ben megjelentek az elsõ bevásárlókocsik.

2002-ben készült tanulmány szerint a leginkább csomagolásra ösztönzõ, a legjobb reklám maga a csomagolás. Arra a kérdésre, hogy mi befolyásolja egy termék újravásárlását, a válaszadók 45%-a a csomagolást tette elsõ helyre, 29% a TV-s reklámot, 15% nyomtatott hirdetést és 10% említette az óriásplakátokat. Ebbõl is látszik, hogy a csomagolásnak rendkívüli a szerepe.

A mai szupermarketekben több 10 000 termék van a polcokon. Egy átlag vásárló fél órát tölt el a boltban, ezalatt mintegy 9 000 terméket vesz észre. Azaz 1 sec. alatt 6 termék, azaz egy csomagolásra 0,16 sec. jut. Ennyi ideje van a csomagolásnak, hogy felkeltse a vásárló figyelmét, érdeklõdését. Tehát a csomagolásnak hatásosnak kell lenni és pozitív, bizalomgerjesztõ figyelemfelkeltést szolgálnia. Kutatások szerint a vásárlások több, mit fele impulzusvásárlás. A vevõ vagy megveszi a terméket, vagy ha nem is, a csomagolás mindenképpen reklámként mûködik.

Fogyasztói szokások: fogyasztói/jóléti társadalmak hajlandóak több pénzt kiadni egy formatervezett esztétikus csomagolásért, tovább megyek..... hajlandó megvenni valamit csak a csomagolásért! 

Van egy szintén erõsödõ környezettudatos réteg, ami ellenkezõleg, a pazarló csomagolás miatt nem veszi meg az egyébként jó terméket. 

Vásárlók zöme befolyásolható egy jól sikerült csomagolással, de utána a terméknek bizonyítani kell, meg kell felelnie a belévetett bizalomnak. A csomagolás legyen összhangban a termékkel!!
Ha a vásárló megveszi az adott terméket, fontos, hogy maga a termék megfeleljen annak az elvárásnak, amit a csomagolás ébresztett, a csomagolás utaljon a termék jellegére. Ha megfelel, ismételt vásárlásra kerülhet sor, valamint a termékcsalád többi tagja számára is ösztönzõleg hat, kialakulhat a márkahûség.
 
Ha nem, ha csalódást okoz, elpártol a vásárló, a teljes termékcsalád, márka feketelistára kerülhet.

Fontos, hogy egyszeri vásárlást akar elérni, vagy visszatérõt.
Csomagolás általonosan nem élhet önálló életet, nem csak önmegvalósítás, nem öncélú. A vállalati imázs fontos eleme. Egy jól kialakított csomagolás, ha nem is veszi, de észreveszi, rögzül, ismerõs lesz, reklámhatás.
Üzleti lehetõség: azonos termék más csomagolással a fogyasztó számára értékesebbé lesz, kelendõbbé válik. Pl. kényelmesebb használat. Pl. szalámi rúdban, szeletelve!
A csomagolással szembeni elvárások a fogyasztási lánc különbözõ szereplõi szempontjából mások. Pl. az ipar egyedi, figyelemfelkeltõ csomagolást akar, amely gazdaságosan elõállítható, a teljes életútján betölti funkcióját, megóvja a terméket, jól mûködik a logisztikában és leginkább a vevõk tetszését is elnyeri. A kereskedõ könnyen, jól kezelhetõ csomagolást kíván.
A vevõ pedig kényelmes, praktikus csomagolást vár, amelynek a megjelenése a saját identitásához is passzol, a csomagolás gyakran már egy életérzés.
A csomagolás kialakításában jól elhatárolt célcsoportokat különböztethetünk meg, amit a tervezés során definiálni kell. Az idõsebb korosztályt néhány évtizede még leírták, ma már az egyik legfontosabb célcsoport. Az öregedõ jóléti társadalmak egyre bõvülõ rétege. Egyre több speciális termék és csomagolás jelenik meg az õ számukra. Szintén bõvülõ, viszonylag új célcsoport, ami alaposan kihatott a csomagolástechnikára, az egyszemélyes háztartások arányának növekedése. Adagnagyságok, fõzni nem akaró, rohanó emberek számára%u2026

Egy-egy sikeres csomagolás kifejlesztése több hónapos munka. Mit csomagoljunk mibe? Mik a prioritások: fokozott védelem, újítás, látszódjon, a termék vagy éppen el kell takarni, biztonság%u2026
- mûszaki próba: rendeltetésszerû viszonyok között betölti-e funkcióját
- látványpróba: harmonikus, olvashatóság, összkép
- kereskedelmi próba: szívesen fogadja-e a kereskedelmi hálózat
- fogyasztói próba, lélektani hatás
A próbákat mindig a valós környezetben kell modellezni. Mi: tudatos döntés, saját variációk közül. 
A csomagolás mindezen elvárásoknak különbözõ elemeivel tesz eleget. Ilyenek az anyaga, a szerkezete, forma, felület, a csomagolási rendszerek, az alkalmazott technika, a forma, a szín, a képi megjelenés, a tipográfia, stb.
Csomagolástervezést befolyásoló tényezõk: piaci igények, lehetõségek, gazdasági tényezõk, mûszaki tényezõk, logisztika, marketing %u2013imázs, biztonság, környezetvédelem , jogszabályok%u2026

Színek: fontos kommunikációs, szimbolikus elem. Színek, színasszociációk a csomagolás fontos eleme, Hasonló kultúrájú népcsoportokban a színekhez hasonló asszociációkat társítunk. Pl. német felmérés szerint az igazság: 40% fehér, 27% kék, 16% arany, 5% szürke. Üresség: 37% fekete, 21% szürke, 21% fehér, 11% kék. Hûvös: 46% kék, 14% ezüst, 13% fehér, 6% zöld. Meleg: 42% piros, 23% narancs, 12% barna, 8% sárga, 5% arany.

A színekhez egyéb elvont fogalmakat is társítunk. Pl. a sárga, zöld, kék, piros minél világosabb, annál könnyebb érzetet kelt, a rózsaszín mindenképpen könnyû. A sárga puha, a sötétzöld kemény, a kék puha, a rózsaszín lágy, a sötétpiros érdes. Íz asszociációk: zöldessárga savanyú, pirosas sárga édes, zöld: keserû, sós, kék semleges, piros: fûszeres, ropogós, rózsaszín édeskés.

A színek elvont jelentésének kialakulásában több dolog játszott szerepet. Az õstörténetben a színekhez kapcsolódó események. Pl. amikor pirosat látott az õsember, az ált. veszélyt jelentett: tûz, villám, vér. Késõbb társult a piroshoz a bátorság, az erõ, a háború. A 19. század végéig pirossal írták alá a halálos ítéleteket.
Az ókori kultúrákban pedig annak volt jelentõsége, hogy egy adott színû anyag mennyire volt hozzáférhetõ, ill. milyen drágán lehetett hozzájutni. Egyiptomban a piros színezõanyag számított luxusnak, így az lett a fáraó színe, a drága, a nemes.
Különbözõ társadalmakban a színek jelentése különbözik.

A csomagolás stratégiai ágazattá vált, GDP, gazdasági fejlõdés velejárója, hajtómotorja. Egyre több árut egyre messzebbre + eltarthatósági idõ növekedése, gyakorlatilag mindent csomagolni kell.

Csom. eredeti funkciója a tárolás, összefogás, szállítás= tartó eszköz. Feladata, funkciója az idõvel bõvült, kereskedelem, védelem.
Modern idõk hajnalán hagyományosan termékvédelem, információhordozó.
A fejlõdésben lökés: világkereskedelem szélesedése: összetettebb védelmi funkciók. Kereskedelmi hálózat átalakulása, fogyasztói szokások megváltozása: információs szerep változása, ill. reklám funkció erõsödése.

Kiskereskedelem visszaszorulása, egyre nagyobb területû, önkiszolgáló bevásárló központok terjedésével a csomagolásra új feladatok hárulnak. Értékesítési funkció:
A csomagolás teremti meg a kapcsolatot a termék és a vevõ között, gyakran a csomagolás az egyetlen támpont egy vásárlási döntéshez. Kimarad a személyes információ az eladó ill. kereskedõ által.

Egyre szélesedõ választék, azonos funkciójú, hasonló árszintû termékek: vásárlási döntésben a csomagolás a meghatározó. Helyettesítõ termékek sokaságával kell versenyezni!

Tehát egy-egy termék sikeréhez vagy bukásához nagyban hozzájárul a csomagolás.

Ezzel a tulajdonságával a csomagolás szükséges költségtényezõbõl jelentõs hozzáadott értékké válhat. Esetenként fontosabb, mint maga a becsomagolt termék, esetenként pénzben kifejezve is nagyobb értéket képvisel, mint amit belé csomagoltak.
Ezek a fejlemények és felismerések a csomagolást a termékstratégiák fontos elemévé tették, igen hatékony marketing eszközzé. 


www.hirosdoboz.hu   contact@hirosdoboz.hu   2012 All Rights Reserved